Reklāma

2023 Elektroenerģijas tarifu salīdzinājums mājsaimniecībām

No 1.jūlija spēkā jauni AS "Sadales tīkls" tarifi. Sadaļa "Detalizēti" atjaunināta.
Elektroenerģijas tarifu salīdzināšanas kalkulators mājsaimniecībām. Iekļauti 2023.gada 31.augustā publicētie tarifi no: Alexela SIA, Baltcom SIA, Elenger SIA, Enefit SIA, Latvenergo AS, MVBK SIA, Tet SIA.
Šajā kalkulatorā salīdzina tikai tirgotāju cenas bez PVN (elektroenerģijas cena, tirdzn. pakalp. maksa, fiksētā maksa mēnesī). Salīdzinājumā NETIEK rēķināti visiem kopīgie OIK tarifi un AS Sadales tīkls (ST) tarifi. Detalizēts kalkulators pieejams sadaļā Detalizēti.
Tarifu iespējams mainīt līdz katra mēneša 15.datumam, lai jaunais būtu spēkā no nākamā mēneša 1.datuma. Iesakām rūpīgi izpētīt izvēlētā tirgotāja līgumu un nosacījumus pirms līguma slēgšanas, it īpaši iespējamo līguma laušanas maksu.
Nord Pool LV (stundas | mēneša) biržas vidējā cena iepr. mēnesī no 2023/08 - 0.08384 €/kWh bez PVN.
Biržas vidējās cenas un diapazona indikators:
01530

Tarifu dati:
Elektroenerģijas patēriņs, kWh/mēn.:
Ievadiet skaitli < 9999
Tarifi zemāk atainoti alfabēta secībā pēc tirgotāja uzņēmuma nosaukuma. Nospiediet pogu "Aprēķināt", lai sakārtotu pēc summas.
BIR Alexela
Alexela BIRŽAS

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00370 €

BIR Alexela
Alexela BIRŽAS apjom. patēr.

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00223 €

Fiksētā maksa mēn.
1.50 €

Alexela
Alexela GARANTĒTĀ cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.13500 €

Alexela
Alexela GARANTĒTĀ cena apjom. patēr.

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.12000 €

Fiksētā maksa mēn.
1.98 €

BIR Alexela
Alexela BIRŽAS Priekšapmaksas

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00268 €

BIR Alexela
Alexela BIRŽAS apjom. patēr. Priekšapmaksas

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00198 €

Fiksētā maksa mēn.
1.50 €

Alexela
Alexela GARANTĒTĀ cena apjom. patēr. Priekšapmaksas

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.11800 €

Fiksētā maksa mēn.
1.98 €

Alexela
Alexela UNIVERSĀLAIS

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.45000 €

Baltcom
Baltcom Standarta

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.35315 €

Baltcom
Baltcom Universālais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.40273 €

BIR Elenger
Elenger Biržas cena

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00380 €

BIR Enefit
Enefit Dinamiskais

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00413 €

Fiksētā maksa mēn.
1.65 €

Enefit
Enefit Fiksētais 24

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.11240 €

Fiksētā maksa mēn.
1.65 €

Enefit
Enefit Fiksētais 12

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.11405 €

Fiksētā maksa mēn.
1.65 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Ekonomiskais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.14230 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais (0-599 kWh)

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.14380 €

Fiksētā maksa mēn.
0.83 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais (600+ kWh)

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.14100 €

Fiksētā maksa mēn.
2.48 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Stabilais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.14100 €

Fiksētā maksa mēn.
1.24 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (0-49 kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00000 €

Fiksētā maksa mēn.
2.07 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (50-149 kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00740 €

Fiksētā maksa mēn.
1.49 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (150-399 kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00740 €

Fiksētā maksa mēn.
0.83 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (400+ kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00740 €

Elementary
MVBK elementary Stabilais tarifs

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.49500 €

BIR Elementary
MVBK elementary Dinamiskais tarifs

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00495 €

BIR Tet
Tet Dinamiskais

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.08384 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00410 €

Tet
Tet Stabilais 4 gadi

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.14901 €

Tet
Tet Stabilais 3 gadi

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.14798 €

Tet
Tet Stabilais 2 gadi

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.14549 €

Tet
Tet Stabilais 1 gads

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.13985 €

Visu elektroenerģijas tirgotāju saraksts un kontaktinformācija ST vietnē
Reklāma

Ieteikt / dalīties

Informācijai elektroenergija.lv vietnē (turpmāk tekstā - ELV) ir informatīvs raksturs. ELV pārstāvji un ar ELV apkalpošanu saistītās personas neuzņemas atbildību par ELV apmeklētāja izdarītajiem secinājumiem un darbībām, kurām par pamatu ņemta ELV pieejamā informācija. ELV ir apkopota publiski pieejamā informācija. ELV darbība un informācija tiek piedāvāta pēc principa "bez garantijas", "kāds ir", "ar visiem trūkumiem" (NO WARRANTY, AS IS, WITH ALL FLAWS, NO LIABILITY WHATSOEVER).

Rekomendējams veiciet visus aprēķinus un datu salīdzinājumus vairākkārt un no vairākiem informācijas avotiem (rekomendējams no datu pirmavotiem), pirms pieņemiet lēmumu par informācijas atbilstību Jūsu vajadzībām.

Atainotie logotipi, zīmoli un cita ar autortiesībām aizsargātā informācija ir to cienījamo īpašnieku intelektuālais īpašums, pateicamies īpašniekiem par to zīmolu un informācijas neliegšanu atainot ELV vietnē.

E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem par ELV vietnes darbību

Draugi / sadarbība: Algas aprēķins SalaryCalculator Algas un autoratlīdzības kalkulators SalaryCalculator.lv Remer Ltd piena pulveri Remer piena pulveri HORECA ražošanai un pagatavošanai mājās RemerLtd.com Studija Dromo  Studija Dromo - mieram un radošumam - sarunas, konsultācijas, pasākumi Dromo.lv


© Elektroenergija.lv , SIA Ozmax ITE
v2.1.5 responsive