Reklāma

2020 Elektroenerģijas tarifu salīdzinājums mājsaimniecībām

Elektroenerģijas tarifu salīdzināšanas kalkulators mājsaimniecībām. Iekļauti 2020.gada 7.jūlijā publicētie tarifi no: AEnergy SIA, Alexela SIA, Baltcom SIA, Enefit SIA, Latvenergo AS, MVBK SIA, Tet SIA, WIN Baltic SIA.
Šajā kalkulatorā salīdzina tikai tirgotāju cenas bez PVN (elektroenerģijas cena, tirdzn. pakalp. maksa, fiksētā maksa mēnesī). Salīdzinājumā NETIEK rēķināti visiem kopīgie OIK tarifi un AS Sadales tīkls (ST) tarifi. Detalizēts kalkulators pieejams sadaļā Detalizēti.
Tarifu iespējams mainīt līdz katra mēneša 15.datumam, lai jaunais būtu spēkā no nākamā mēneša 1.datuma. Iesakām rūpīgi izpētīt izvēlētā tirgotāja līgumu un nosacījumus pirms līguma slēgšanas, it īpaši iespējamo līguma laušanas maksu.
Nord Pool LV (stundas | mēneša) biržas vidējā svērtā 12 mēnešu cena 2020/07 - 0.03928 €/kWh bez PVN (pēc ST diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuālā sadalījuma).
Tarifu dati:
Elektroenerģijas patēriņs, kWh/mēn.:
Ievadiet skaitli < 9999
Tarifi zemāk atainoti alfabēta secībā pēc tirgotāja uzņēmuma nosaukuma. Nospiediet pogu "Aprēķināt", lai sakārtotu pēc summas.
AEnergy
AEnergy Stabilais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05000 €

Fiksētā maksa mēn.
0.99 €

BIR AEnergy
AEnergy AEON Birža

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00000 €

Fiksētā maksa mēn.
1.99 €

AEnergy
AEnergy Dzintariņš Senioriem 60+ (0-120 kWh)

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04750 €

Fiksētā maksa mēn.
0.99 €

BIR Alexela
Alexela BIRŽAS

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00340 €

BIR Alexela
Alexela BIRŽAS apjom. patēr.

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00223 €

Fiksētā maksa mēn.
1.50 €

Alexela
Alexela GARANTĒTĀ cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04700 €

Alexela
Alexela GARANTĒTĀ cena apjom. patēr.

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04600 €

Fiksētā maksa mēn.
1.98 €

BIR Alexela
Alexela BIRŽAS Priekšapmaksas

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00268 €

BIR Alexela
Alexela BIRŽAS apjom. patēr. Priekšapmaksas

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00198 €

Fiksētā maksa mēn.
1.50 €

Alexela
Alexela GARANTĒTĀ cena apjom. patēr. Priekšapmaksas

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04500 €

Fiksētā maksa mēn.
1.98 €

Baltcom
Baltcom Standarta

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05606 €

Baltcom
Baltcom Universālais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.07093 €

BIR Enefit
Enefit Dinamiskais

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00000 €

Fiksētā maksa mēn.
1.65 €

Enefit
Enefit Fiksētais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04124 €

Fiksētā maksa mēn.
1.65 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Ekonomiskais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05565 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 200+

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05143 €

Fiksētā maksa mēn.
0.83 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 600+

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04865 €

Fiksētā maksa mēn.
2.48 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (0-599 kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00466 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (600-999 kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00420 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (1000+ kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00390 €

Latvenergo
Latvenergo Universālais pakalpojums

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.06690 €

Elementary
MVBK elementary Stabilais tarifs

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.06300 €

BIR Elementary
MVBK elementary Dinamiskais tarifs

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00330 €

BIR Tet
Tet Dinamiskais

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00771 €

Tet
Tet Stabilais 36 mēneši

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05463 €

Tet
Tet Stabilais 24 mēneši

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05197 €

Tet
Tet Stabilais 12 mēneši

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05290 €

BIR WIN Baltic
WIN Baltic Biržas tarifs

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.03928 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00300 €

WIN Baltic
WIN Baltic Fiksēta cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05960 €

WIN Baltic
WIN Baltic Universālais pakalpojums

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05960 €

Visu elektroenerģijas tirgotāju saraksts un kontaktinformācija ST vietnē
Reklāma

Ieteikt / dalīties

Informācijai elektroenergija.lv vietnē (turpmāk tekstā - ELV) ir informatīvs raksturs. ELV pārstāvji un ar ELV apkalpošanu saistītās personas neuzņemas atbildību par ELV apmeklētāja izdarītajiem secinājumiem un darbībām, kurām par pamatu ņemta ELV pieejamā informācija. ELV ir apkopota publiski pieejamā informācija. ELV darbība un informācija tiek piedāvāta pēc principa "bez garantijas", "kāds ir", "ar visiem trūkumiem" (NO WARRANTY, AS IS, WITH ALL FLAWS, NO LIABILITY WHATSOEVER).

Rekomendējams veiciet visus aprēķinus un datu salīdzinājumus vairākkārt un no vairākiem informācijas avotiem (rekomendējams no datu pirmavotiem), pirms pieņemiet lēmumu par informācijas atbilstību Jūsu vajadzībām.

Atainotie logotipi, zīmoli un cita ar autortiesībām aizsargātā informācija ir to cienījamo īpašnieku intelektuālais īpašums, pateicamies īpašniekiem par to zīmolu un informācijas neliegšanu atainot ELV vietnē.

E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem par ELV vietnes darbību