Reklāma

2019 Elektroenerģijas tarifu salīdzinājums mājsaimniecībām

Elektroenerģijas tarifu salīdzināšanas kalkulators mājsaimniecībām. Iekļauti 2019.gada 5.oktobrī publicētie tarifi no: 220 Enerģija SIA, Aeon Energy SIA, AJ Power SIA, Baltcom SIA, Enefit SIA, Lattelecom SIA, Latvenergo AS, MVBK SIA, WIN Baltic SIA.
Šajā kalkulatorā salīdzina tikai tirgotāju cenas bez PVN (elektroenerģijas cena, tirdzn. pakalp. maksa, fiksētā maksa mēnesī). Salīdzinājumā NETIEK rēķināti visiem kopīgie OIK tarifi un AS Sadales tīkls (ST) tarifi. Detalizēts kalkulators skat. sadaļā Detalizēti.
Tarifu iespējams mainīt līdz katra mēneša 15.datumam, lai jaunais būtu spēkā no nākamā mēneša 1.datuma. Iesakām rūpīgi izpētīt izvēlētā tirgotāja līgumu un nosacījumus pirms līguma slēgšanas, it īpaši iespējamo līguma laušanas maksu.
Nord Pool LV (stundas | mēneša) biržas vidējā svērtā 12 mēnešu cena 2019/10 - 0.05097 €/kWh bez PVN (pēc ST diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuālā sadalījuma).
Elektroenerģijas patēriņs, kWh/mēn.:
Ievadiet skaitli < 9999
Tarifi zemāk atainoti alfabēta secībā pēc tirgotāja uzņēmuma nosaukuma. Nospiediet pogu "Aprēķināt", lai sakārtotu pēc summas.
Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija UNIVERSĀLAIS

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.06500 €

BIR Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija BIRŽAS

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00340 €

BIR Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija BIRŽAS ar priekšapmaksu

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00268 €

BIR Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija BIRŽAS apjom. patēr.

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00223 €

Fiksētā maksa mēn.
1.50 €

BIR Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija BIRŽAS apjom. patēr. ar priekšapmaksu

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00198 €

Fiksētā maksa mēn.
1.50 €

Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04950 €

Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjom. patēr.

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04827 €

Fiksētā maksa mēn.
1.98 €

Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjom. patēr. ar priekšapmaksu

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04797 €

Fiksētā maksa mēn.
1.98 €

Aeon Energy
Aeon Energy Stabilais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05000 €

Fiksētā maksa mēn.
0.99 €

BIR Aeon Energy
Aeon Energy AEON Birža

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00000 €

Fiksētā maksa mēn.
1.99 €

Aeon Energy
Aeon Energy Dzintariņš Senioriem 60+ (0-120 kWh)

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04750 €

Fiksētā maksa mēn.
0.99 €

AJ POWER
AJ POWER Fiksētā cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05500 €

Baltcom
Baltcom Standarta

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05606 €

Baltcom
Baltcom Universālais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.07093 €

BIR Enefit
Enefit Dinamiskais

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00000 €

Fiksētā maksa mēn.
1.65 €

Enefit
Enefit Fiksētais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.04950 €

Fiksētā maksa mēn.
1.65 €

BIR Lattelecom
Lattelecom Tet Dinamiskais

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00410 €

Lattelecom
Lattelecom Tet Fiksētais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05386 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Ekonomiskais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.06294 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 200+

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05769 €

Fiksētā maksa mēn.
0.83 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 600+

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05489 €

Fiksētā maksa mēn.
2.48 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (0-599 kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00466 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (600-999 kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00420 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (1000+ kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00390 €

Latvenergo
Latvenergo Universālais pakalpojums

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.06690 €

Elementary
MVBK elementary Stabilais tarifs

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.06300 €

BIR Elementary
MVBK elementary Dinamiskais tarifs

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00330 €

BIR WIN Baltic
WIN Baltic Biržas tarifs

Elektroenerģija biržā par 1 kWh
0.05097 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh
0.00300 €

WIN Baltic
WIN Baltic Fiksēta cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05960 €

WIN Baltic
WIN Baltic Universālais pakalpojums

Elektroenerģijas cena par 1 kWh
0.05960 €

Visu elektroenerģijas tirgotāju saraksts un kontaktinformācija ST vietnē
Reklāma

Ieteikt / dalīties

Informācijai elektroenergija.lv vietnē (turpmāk tekstā - ELV) ir informatīvs raksturs. ELV pārstāvji un ar ELV apkalpošanu saistītās personas neuzņemas atbildību par ELV apmeklētāja izdarītajiem secinājumiem un darbībām, kurām par pamatu ņemta ELV pieejamā informācija. ELV ir apkopota publiski pieejamā informācija. ELV darbība un informācija tiek piedāvāta pēc principa "bez garantijas", "kāds ir", "ar visiem trūkumiem" (NO WARRANTY, AS IS, WITH ALL FLAWS, NO LIABILITY WHATSOEVER).

Rekomendējams veiciet visus aprēķinus un datu salīdzinājumus vairākkārt un no vairākiem informācijas avotiem (rekomendējams no datu pirmavotiem), pirms pieņemiet lēmumu par informācijas atbilstību Jūsu vajadzībām.

Atainotie logotipi, zīmoli un cita ar autortiesībām aizsargātā informācija ir to cienījamo īpašnieku intelektuālais īpašums, pateicamies īpašniekiem par to zīmolu un informācijas neliegšanu atainot ELV vietnē.

E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem par ELV vietnes darbību