Reklāma

Detalizēti 2019 Elektroenerģijas tarifu salīdzinājums mājsaimniecībām

Elektroenerģijas tarifu salīdzināšanas kalkulators mājsaimniecībām. Iekļauti 2019.gada 7.septembrī publicētie tarifi no: 220 Enerģija SIA, Aeon Energy SIA, AJ Power SIA, Baltcom SIA, Enefit SIA, Lattelecom SIA, Latvenergo AS, MVBK SIA, WIN Baltic SIA.
Šajā detalizētajā tarifu kalkulatorā aprēķina paredzamo kopējo maksājumu mēnesī par elektroenerģijas patēriņu un pieslēgumu, ieskaitot AS Sadales tīkls (ST) tarifus, OIK tarifus un PVN 21%. Vienkāršots kalkulators pieejams sadaļā Vienkārši.
Tarifu iespējams mainīt līdz katra mēneša 15.datumam, lai jaunais būtu spēkā no nākamā mēneša 1.datuma. Iesakām rūpīgi izpētīt izvēlētā tirgotāja līgumu un nosacījumus pirms līguma slēgšanas, it īpaši iespējamo līguma laušanas maksu.
Nord Pool LV (stundas | mēneša) biržas vidējā svērtā 12 mēnešu cena 2019/09 - 0.05182 €/kWh bez PVN (pēc ST diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuālā sadalījuma).

AS "Sadales tīkls" (ST) pieslēguma nodrošināšanas un Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) fiksētā maksa mēnesī:

3f 17A-63A aprēķiniem: ST 0.242 EUR (ar PVN); OIK 0.141 (ar PVN) par katru IAA (ievadaizsardzības aparāta) strāvas lielumu A (ampēru).

ST datu avots likumi.lv: Par akciju sabiedrības "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem

OIK datu avots likumi.lv: Par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm no 2018.gada 1.janvāra

OIK datu avots eptirgotajs.lv: SPRK apstiprina zemākas jaudas komponentes norēķiniem par elektroenerģiju (no 1.jūlija 2018)

OIK datu avots likumi.lv: Par obligātā iepirkuma komponentēm no 2019.gada 1.janvāra

Oficiālais ST tarifu kalkulators sadalestikls.lv: Tarifu aprēķināšanas kalkulators sadalestikls.lv vietnē

Oficiālais OIK kalkulators eptirgotajs.lv: OIK kalkulators eptirgotajs.lv vietnē

Pieslēgums:
Iekļaut biržas tarifus:

Iekļaut tarifus no tirgotājiem:

 |  vai tikai no (parādīt tirgotājus):

Iekļaut manu tarifu:

€/kWh (bez PVN); patēr. nodr. €/mēn. (bez PVN)
€/kWh ievadīt tikai elektroenerģijas + tirdzn.pak. cenu (kopā ~0.05€) un patēriņa nodrošinājuma maksu, ja tāda ir

Elektroenerģijas patēriņs, kWh/mēn.:
Ievadiet skaitli < 9999
Tarifi zemāk atainoti alfabēta secībā pēc tirgotāja uzņēmuma nosaukuma. Nospiediet pogu "Aprēķināt", lai sakārtotu pēc summas.
Skatīt secībā pēc 1 kWh cenas no lētākās uz dārgāko
Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija UNIVERSĀLAIS

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.06500 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02598 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.14969 €

BIR Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija BIRŽAS

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00340 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02393 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13786 €

BIR Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija BIRŽAS ar priekšapmaksu

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00268 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02377 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13698 €

BIR Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija BIRŽAS apjom. patēr.

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.50 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00223 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02368 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13644 €

BIR Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija BIRŽAS apjom. patēr. ar priekšapmaksu

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.50 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00198 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02363 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13614 €

Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.04950 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02272 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13093 €

Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena ar priekšapmaksu

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.05155 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02315 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13341 €

Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjom. patēr.

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.98 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.04827 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02247 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.12945 €

Alexela / 220 Enerģija
220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjom. patēr. ar priekšapmaksu

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.98 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.04797 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02240 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.12908 €

Aeon Energy
Aeon Energy Stabilais

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
0.99 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.05000 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02283 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13154 €

BIR Aeon Energy
Aeon Energy AEON Birža

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.99 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00000 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02321 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13374 €

Aeon Energy
Aeon Energy Dzintariņš Senioriem 60+ (0-120 kWh)

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
0.99 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.04750 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02230 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.12851 €

AJ POWER
AJ POWER Fiksētā cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.05500 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02388 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13759 €

Baltcom
Baltcom Standarta

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.05606 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02410 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13887 €

Baltcom
Baltcom Universālais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.07093 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02722 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15686 €

BIR Enefit
Enefit Dinamiskais

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.65 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00000 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02321 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13374 €

Enefit
Enefit Fiksētais

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.65 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.04950 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02272 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13093 €

BIR Lattelecom
Lattelecom Tet Dinamiskais

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00410 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02407 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13870 €

Lattelecom
Lattelecom Tet Fiksētais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.05100 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02304 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13275 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Ekonomiskais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.06294 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02555 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.14720 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 200+

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
0.83 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.05864 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02464 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.14199 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais 600+

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
2.48 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.05584 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02406 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13861 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (0-599 kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00466 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02419 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13938 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (600-999 kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00420 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02409 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13882 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (1000+ kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00390 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02403 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13846 €

Latvenergo
Latvenergo Universālais pakalpojums

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.06690 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02638 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15199 €

Elementary
MVBK elementary Stabilais tarifs

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.06300 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02556 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.14727 €

BIR Elementary
MVBK elementary Dinamiskais tarifs

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00330 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02390 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13773 €

BIR WIN Baltic
WIN Baltic Biržas tarifs

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.05182 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00300 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02384 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.13737 €

WIN Baltic
WIN Baltic Fiksēta cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.05960 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02485 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.14316 €

WIN Baltic
WIN Baltic Universālais pakalpojums

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.05960 €

ST, OIK par 1 kWh bez PVN:
0.04408 €, 0.01463 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02485 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.14316 €

Visu elektroenerģijas tirgotāju saraksts un kontaktinformācija ST vietnē
Reklāma

Ieteikt / dalīties

Informācijai elektroenergija.lv vietnē (turpmāk tekstā - ELV) ir informatīvs raksturs. ELV pārstāvji un ar ELV apkalpošanu saistītās personas neuzņemas atbildību par ELV apmeklētāja izdarītajiem secinājumiem un darbībām, kurām par pamatu ņemta ELV pieejamā informācija. ELV ir apkopota publiski pieejamā informācija. ELV darbība un informācija tiek piedāvāta pēc principa "bez garantijas", "kāds ir", "ar visiem trūkumiem" (NO WARRANTY, AS IS, WITH ALL FLAWS, NO LIABILITY WHATSOEVER).

Rekomendējams veiciet visus aprēķinus un datu salīdzinājumus vairākkārt un no vairākiem informācijas avotiem (rekomendējams no datu pirmavotiem), pirms pieņemiet lēmumu par informācijas atbilstību Jūsu vajadzībām.

Atainotie logotipi, zīmoli un cita ar autortiesībām aizsargātā informācija ir to cienījamo īpašnieku intelektuālais īpašums, pateicamies īpašniekiem par to zīmolu un informācijas neliegšanu atainot ELV vietnē.

E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem par ELV vietnes darbību