Reklāma

Pēc 1 kWh Detalizēti 2023 Elektroenerģijas tarifu salīdzinājums mājsaimniecībām

Ar valsts atbalstu no 2023.gada 1.septembra līdz 31.decembrim ST tarifu fiksētā mēneša maksa samazināta par 60% .
Elektroenerģijas tarifu salīdzināšanas kalkulators mājsaimniecībām. Iekļauti 2023.gada 18.novembrī publicētie tarifi no: Alexela SIA, Baltcom SIA, Elenger SIA, Enefit SIA, Latvenergo AS, MVBK SIA, Tet SIA, VIRŠI Renergy SIA.
Šajā detalizētajā tarifu kalkulatorā aprēķina paredzamo kopējo maksājumu mēnesī par elektroenerģijas patēriņu un pieslēgumu, ieskaitot AS Sadales tīkls (ST) tarifus, OIK tarifus un PVN 21%. Vienkāršots kalkulators pieejams sadaļā Vienkārši.
Tarifu iespējams mainīt līdz katra mēneša 15.datumam, lai jaunais būtu spēkā no nākamā mēneša 1.datuma. Iesakām rūpīgi izpētīt izvēlētā tirgotāja līgumu un nosacījumus pirms līguma slēgšanas, it īpaši iespējamo līguma laušanas maksu.
Nord Pool LV (stundas | mēneša) biržas vidējā cena iepr. mēnesī no 2023/11 - 0.08737 €/kWh bez PVN.

AS "Sadales tīkls" (ST) tarifu "Pamata" un "Speciālais" maksa par jaudas uzturēšanu mēnesī -60% (ar PVN) un par 1kWh piegādi (ST kWh) (ar PVN):

Pieslēgums (A, ampēri) 1 fāzes "Pamata" 3 fāzes "Pamata" 1 fāzes "Speciālais" 3 fāzes "Speciālais"
16A 2.94 € 7.12 € 1.16 € 2.87 €
20A 3.68 € 8.91 € 1.45 € 3.58 €
25A 4.60 € 11.13 € 1.82 € 4.48 €
32A 5.89 € 14.25 € 2.32 € 5.73 €
40A 7.36 € 17.81 € 2.90 € 7.16 €
50A - 22.26 € - 8.95 €
63A - 28.05 € - 11.28 €
ST kWh 0.04822 € 0.04822 € 0.19287 € 0.19287 €

Sadalestikls.lv - Ar valsts atbalstu no 2023.gada 1.septembra līdz 31.decembrim mājsaimniecībām mēneša maksa par jaudas uzturēšanu samazināta par 60%

Sadalestikls.lv - Sadales sistēmas tarifu izmaiņas sākot ar 2023.gada 1.jūliju

Aprēķinos izmantoti ST tarifi (bez PVN) ar "-60%": "PAMATA-1" 0.03985 EUR/kWh, 1F 0.152 EUR un 3F 0.368 EUR katrs A/mēn.; "SPECIĀLAIS-1" 0.15940 EUR/kWh, 1F 0.06 EUR un 3F 0.148 EUR A/mēn.

Likumi.lv - Par akciju sabiedrības "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem, 22.05.2023, SPRK lēmums Nr. 65

Tarifu aprēķināšanas kalkulators sadalestikls.lv vietnē

Eptirgotajs.lv - No 2023.gada 1.maija OIK ir atcelts

Tarifu dati:
Pieslēgums:
 
Iekļaut biržas tarifus:

Iekļaut tarifus no tirgotājiem:

 |  vai tikai no (parādīt tirgotājus):

Iekļaut manu tarifu:

€/kWh (bez PVN) ←vai→ €/kWh (ar OIK, ST un PVN); fiks. maksa €/mēn. (bez PVN)
€/kWh ievadīt tikai elektroenerģijas + tirdzn.pak. cenu (bez PVN kopā ~0.05€) un fiksēto mēneša maksu, ja ir

Elektroenerģijas patēriņs, kWh/mēn.:
Ievadiet skaitli < 9999
Tarifi zemāk atainoti secībā pēc 1 kWh cenas no lētākās uz dārgāko. | Atcelt (skatīt noklusējuma secībā)
BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (0-49 kWh)

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
2.07 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00000 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02672 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15394 €

BIR Virši
Virši Dinamiskā elektrība

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.64 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00264 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02727 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15713 €

BIR Alexela
Alexela Biržas piedāvājums apjomīgiem patērētājiem

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.24 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00273 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02729 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15724 €

BIR Alexela
Alexela Biržas cenas piedāvājums

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00372 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02750 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15844 €

BIR Elenger
Elenger Biržas cena

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00380 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02751 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15853 €

BIR Tet
Tet Dinamiskais

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00410 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02758 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15890 €

BIR Enefit
Enefit Dinamiskais

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.65 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00413 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02758 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15893 €

BIR Elementary
MVBK elementary Dinamiskais tarifs

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00495 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02776 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.15993 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (400+ kWh)

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00740 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02827 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.16289 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (150-399 kWh)

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
0.83 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00740 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02827 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.16289 €

BIR Latvenergo
Latvenergo Elektrum Dinamiskais (50-149 kWh)

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.49 €

Elektroenerģija biržā par 1 kWh bez PVN:
0.08737 €

Tirdzn. pak. maksa par 1 kWh bez PVN:
0.00740 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.02827 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.16289 €

Enefit
Enefit Fiksētais 24

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.65 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.11322 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03214 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.18521 €

Virši
Virši Fiksētā elektrība

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.64 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.11338 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03218 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.18541 €

Alexela
Alexela Garantētās cenas piedāvājums apjomīgam patērētājam

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.24 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.11488 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03249 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.18722 €

Enefit
Enefit Fiksētais 12

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.65 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.11901 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03336 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.19222 €

Enefit
Enefit Fiksētais 24 Zaļais

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.65 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.11901 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03336 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.19222 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais (600+ kWh)

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
2.48 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.12200 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03399 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.19584 €

Alexela
Alexela Garantētā cena

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.12314 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03423 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.19722 €

Baltcom
Baltcom Standarta

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.12355 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03431 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.19771 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Izdevīgais (0-599 kWh)

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
0.83 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.12480 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03458 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.19923 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Stabilais

Fiksētā maksa mēn. bez PVN:
1.24 €

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.12500 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03462 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.19947 €

Latvenergo
Latvenergo Elektrum Ekonomiskais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.12900 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03546 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.20431 €

Tet
Tet Stabilais 1 gads

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.13226 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03614 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.20825 €

Tet
Tet Stabilais 2 gadi

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.14080 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03794 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.21859 €

Tet
Tet Stabilais 3 gadi

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.14357 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03852 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.22194 €

Tet
Tet Stabilais 4 gadi

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.14519 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03886 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.22390 €

Enefit
Enefit Universālais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.14876 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.03961 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.22822 €

Elementary
MVBK elementary Stabilais tarifs

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.17900 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.04596 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.26481 €

Alexela
Alexela Universālais piedāvājums

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.18500 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.04722 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.27207 €

Baltcom
Baltcom Universālais

Elektroenerģijas cena par 1 kWh bez PVN:
0.30537 €

"Pamata" ST par 1 kWh bez PVN:
0.03985 €

PVN 21% 1 kWh:
0.07250 €

Kopā par 1 kWh ar PVN:
0.41772 €

Info

"AJ Power" un "WIN BALTIC" 2022.gada nogalē pārtrauc elektroenerģijas tirdzniecību mājsaimniecībām, izņemti no cenu aprēķina.
31.12.2022, elektroenergija.lv
No 2021.gada jūlija biržas tarifu aprēķinos izmanto NPS LV iepr. mēneša vidējo cenu, agrākās ST 12 mēn. svērtās vietā. Mērķis uzskatāmāk atainot biržas cenu dinamiku.
29.07.2021, elektroenergija.lv
Visu elektroenerģijas tirgotāju saraksts un kontaktinformācija ST vietnē
Reklāma

Ieteikt / dalīties

Informācijai elektroenergija.lv vietnē (turpmāk tekstā - ELV) ir informatīvs raksturs. ELV pārstāvji un ar ELV apkalpošanu saistītās personas neuzņemas atbildību par ELV apmeklētāja izdarītajiem secinājumiem un darbībām, kurām par pamatu ņemta ELV pieejamā informācija. ELV ir apkopota publiski pieejamā informācija. ELV darbība un informācija tiek piedāvāta pēc principa "bez garantijas", "kāds ir", "ar visiem trūkumiem" (NO WARRANTY, AS IS, WITH ALL FLAWS, NO LIABILITY WHATSOEVER).

Rekomendējams veiciet visus aprēķinus un datu salīdzinājumus vairākkārt un no vairākiem informācijas avotiem (rekomendējams no datu pirmavotiem), pirms pieņemiet lēmumu par informācijas atbilstību Jūsu vajadzībām.

Atainotie logotipi, zīmoli un cita ar autortiesībām aizsargātā informācija ir to cienījamo īpašnieku intelektuālais īpašums, pateicamies īpašniekiem par to zīmolu un informācijas neliegšanu atainot ELV vietnē.

E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem par ELV vietnes darbību

Draugi / sadarbība: Algas aprēķins SalaryCalculator Algas un autoratlīdzības kalkulators SalaryCalculator.lv Remer Ltd piena pulveri Remer piena pulveri HORECA ražošanai un pagatavošanai mājās RemerLtd.com Studija Dromo  Studija Dromo - mieram un radošumam - sarunas, konsultācijas, pasākumi Dromo.lv


© Elektroenergija.lv , SIA Ozmax ITE
v2.1.5 responsive